CM Mehbooba Mufti visits slain SHO Feroz Ahmads house at Sangam